Author Archives: Michał

III edycja nagrody ANIMUS FORTIS (Mężny Duch)

Informujemy, że do 16 lutego 2020 roku, można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach. W kategorii indywidualnej („Osobiste męstwo”) – osobie, która w roku poprzedzającym przyznanie nagrody wyróżniła się w znaczący sposób w akcji ratowniczej (może to być osoba pełniąca służbę lub zatrudniona w instytucji realizującej zadania ratownicze); w kategorii instytucjonalnej – przedstawicielowi instytucji, która znacząco wpłynęła swoimi działaniami na pozytywne zmiany pozwalające skuteczniej ratować ludzkie życie. Laureatami mogą zostać osoby będące funkcjonariuszami lub pracownikami instytucji, które realizują bezpośrednio, bądź współuczestniczą w realizacji szeroko pojętych zadań ratowniczych (np. w wojsku, policji, straży pożarnej, służbie zdrowia, WOPR, TOPR, GOPR).

Kandydatów zgłaszać mogą zarówno osoby, jak i instytucje, w formie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem. Kapituła złożona z 13 członków przyzna statuetkę, będącą miniaturą projektu „Pomnika Sanitariusza”, upamiętniającego medyków poległych w walkach o odzyskanie niepodległości oraz dyplomy honorowe. Nagroda objęta jest patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Dyrektora WIM, tel. 261-817-721, e-mail: mzlotkowska@wim.mil.pl

Regulamin konkursu

www.wim.mil.pl/images/Jrybak/20171105Sanitariusz/Sanitariusz_zarzdzenie_nagroda_Animus_Fortis29032017.pdf

Wniosek o nagrodę indywidualną

https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20191206Animus/Wniosek_-_kategoria_indywidualna.pdf

Wniosek o nagrodę instytucjonalną

https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20191206Animus/Wniosek_-_kategoria_instytucjonalna.pdf

Wyniki II Turnieju Piłki Halowej o Puchar Komendanta Powiatowego PSP w Myszkowie

W dniu 4.01.2020r. w hali sportowej LO w Myszkowie odbył się II Turniej Piłki Halowej o Puchar Komendanta Powiatowego PSP w Myszkowie brygadiera mgr. inż. Sergiusza Wiśniewskiego dla drużyn jednostek ochotniczych straży pożarnych z powiatu myszkowskiego. Do turnieju zgłosiło się 10 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy. Grupa A: OSP Lgota Górna, OSP Stara Huta, OSP Będusz, OSP Winowno, OSP Niegowa. Grupa B: OSP Cynków, OSP Trzebniów, OSP Jastrząb, OSP Gęzyn, OSP Moczydło. Po bardzo zaciętych i wyrównanych pojedynkach do dalszych gier awansowali z grupy A: OSP Lgota oraz OSP Winowno, zaś z grupy B: OSP Gęzyn oraz OSP Trzebniów. W półfinale OSP Lgota Górna przegrała w rzutach karnych z OSP Trzebniów 2:3. W drugim półfinale OSP Gęzyn wygrał z OSP Winowno 4:2. W meczu o 3 miejsce Lgota przegrała z Winownem 1:3. W finale Gęzyn wygrał z Trzebniowem 1:0. Komendant wręczył wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy, a drużynom z miejsc 1-3 – puchary. Podczas turnieju panowała rodzinna atmosfera, mimo bardzo zaciętej rywalizacji żaden zawodnik nie odniósł kontuzji. Nad przebiegiem rywalizacji czuwał sędzia, organizator oraz pomysłodawca turnieju asp.  Maciej Koster. Kierownikiem sekretariatu była sekc. Klaudia Walo. Pomoc medyczna zapewnił mł. asp. Dawid Kitala. Na koniec komendant zaprosił wszystkich uczestników i osoby towarzyszące na strażacki żurek.

 

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

W dniu 19.12.2019r. Komendant Powiatowy PSP w Myszkowie – bryg. mgr inż. Sergiusz Wiśniewski przyjął Betlejemskie Światło Pokoju. Symbolicznego przekazania dokonali Harcerze Hufca ZHP Ziemi Myszkowskiej im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. Betlejemskie Światło Pokoju pochodzi z Groty Narodzenia Pańskiego i co roku, od 29 lat, podróżuje w rękach Harcerzy i Skautów całej Europy na znak pokoju i pojednania między narodami.

Komunikat dotyczący oszustów

KOMUNIKAT 

W ostatnim czasie pojawiły się informacje o oszustach, którzy podając się za funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, próbują wyłudzić pieniądze od przedsiębiorców i instytucji z terenu województwa śląskiego pod pretekstem zbiórek na różne cele. 

Informujemy, że żaden funkcjonariusz ani pracownik Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach oraz komend powiatowych i miejskich PSP woj. śląskiego nie prowadzi żadnej zbiórki pieniędzy, ani nie prosi o dokonywanie przelewów pieniężnych. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się z właściwą terytorialnie komendą Państwowej Straży Pożarnej lub powiadomić Policję. 

Noworoczny Turniej Piłki Halowej o Puchar Komendanta Powiatowego PSP 2020


Mamy zaszczyt poinformować, że Nasza Komenda, organizuje noworoczny Turniej Piłki Halowej o Puchar Komendanta Powiatowego PSP. Do udziału w turnieju zapraszamy drużyny z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu myszkowskiego. Turniej odbędzie się 04.01.2020r. o godz. 8.00 na hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie.

Termin zgłoszeń do turnieju upływa w dniu 10.12.2019. Zgłoszenia przyjmowane są przez asp. Macieja Kostera – 501 626 492.