Apel z okazji Dnia Strażaka

Międzynarodowy Dzień Strażaka
święto strażaków obchodzone 4 maja
w dniu wspomnienia w Kościele katolickim św. Floriana.
W naszym kraju od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe
ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

14 maja w KP PSP w Myszkowie odbył się uroczysty apel z okazji „Dnia Strażaka”.

Wydarzenie rozpoczęło się meldunkiem o gotowości do rozpoczęcia uroczystości, który przyjął zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Arkadiusz Biskup.

Następnie zaproszonych gości powitał komendant powiatowy PSP bryg. Sergiusz Wiśniewski,
który przy okazji złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Strażaka wszystkim strażakom oraz ich rodzinom. W trakcie przemówienia komendant przypomniał także o Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zwrócił się również do druhów z jednostek OSP, dziękując za wspólną pracę na rzecz bezpieczeństwa.

W głównej części uroczystości wręczono odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, nominacje na wyższe stopnie aspiranckie i podoficerskie, medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Następnie odczytano list skierowany do uczestników uroczystości przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Joachima Brudzińskiego.

W dalszej kolejności odczytany został okolicznościowy list Pani Jadwigi Wiśniewskiej – posła do Parlamentu Europejskiego.
Na zakończenie głos zabrał wicewojewoda śląski Pan Mariusz Trepka, który w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim strażakom za służbę ojczyźnie i ratowanie ludzkiego życia i mienia.
Podziękowania wszystkim strażakom za ich służbę złożyli również goście uczestniczący w uroczystościach.
Uroczystość uświetnił występem zespół estradowy ESKADRA oraz Dziecięca Drużyna Pożarnicza z OSP Smudzówka wraz z opiekunami, którzy przybyli na nasze święto.

W uroczystości udział wzięli między innymi:

 •  Mariusz Trepka – wicewojewoda śląski,
 • st. bryg. Arkadiusz Biskup – zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • Urszula Bauer – śląski Kurator Oświaty,
 • Andrzej Jastrzębski – przewodniczący rady powiatu,
 • Krystyna Jasińska – radna sejmiku województwa śląskiego,\mł. bryg. Piotr Placek – komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie,
 • mł. insp. Jacek Kurdybelski – komendant powiatowy policji w Myszkowie,
 • przedstawiciele władz samorządowych
 • komendanci powiatowi i miejscy PSP z ościennych powiatów i miast,
 • Przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa – koło nr 9 w Myszkowie wraz z Romanem  Szłapą – prezesem ZW ZEiRRP RP w Katowicach,
 • przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Myszkowie,
 • właściciele, dyrektorzy i prezesi firm oraz instytucji współdziałających z KP PSP w Myszkowie.