Podziękowanie dla Prezesa SOKPOL S.A. – Romana Sobczyka

 

PODZIĘKOWANIE

 

Strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie serdecznie dziękują prezesowi firmy SOKPOL S.A. – Romanowi Sobczykowi za przekazane wsparcie finansowe dla tutejszej Komendy. Wsparcie to, umożliwiło nam zakup dużej ilości sorbentu – substancji wykorzystywanej przy zdarzeniach drogowych do usuwania pozostałości cieczy ropopochodnych z jezdni. Zakup wpłynie pozytywnie na skuteczność naszych działań na drogach powiatu myszkowskiego, co z kolej zwiększy bezpieczeństwo lokalnych kierowców.