List Sekretarza Stanu MSWiA w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek OSP” w 2019 roku