Uruchomienie platformy e-learningowej „Firefighters Plus”

Poniżej zamieszczamy informację Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o uruchomieniu platformy e-learningowej „Firefighters Plus”.

INFORMACJA