Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

W dniu 19.12.2019r. Komendant Powiatowy PSP w Myszkowie – bryg. mgr inż. Sergiusz Wiśniewski przyjął Betlejemskie Światło Pokoju. Symbolicznego przekazania dokonali Harcerze Hufca ZHP Ziemi Myszkowskiej im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. Betlejemskie Światło Pokoju pochodzi z Groty Narodzenia Pańskiego i co roku, od 29 lat, podróżuje w rękach Harcerzy i Skautów całej Europy na znak pokoju i pojednania między narodami.