Remont nawierzchni placu wewnętrznego

W dniu 18.11.2020 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie st. bryg. Sergiusz Wiśniewski podpisał umowę z wyłonionym wykonawcą w przetargu na wykonanie remontu nawierzchni placu wewnętrznego Komendy Powiatowej PSP w Myszkowie. Środki na wykonie remontu pochodzą z nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020. Remont nawierzchni przekraczającej 2500 m2 nie byłby możliwy bez przychylności życzliwych nam osób. Serdeczne podziękowania składamy na ręce Pani Jadwigi Wiśniewskiej – Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – nadbryg. Jacka Kleszczewskiego.

Zdjęcie przedstawia koparkę usuwającą asfaltową nawierzchnię placu wewnętrznego KP PSP Myszków.  Widok z góry.
Zdjęcie przedstawia koparkę usuwającą asfaltową nawierzchnię placu wewnętrznego KP PSP Myszków.  Widok z góry.
Zdjęcie przedstawia plac wewnętrzny KP PSP Myszków w trakcie usuwanie nawierzchni asfaltowej. Z prawej strony kadru znajduje się koparka.