Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjno – Kadrowych

Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjno – Kadrowych

Starszy technik
mł. ogn. mgr Paweł SKUŁA

Telefon: 0-34 313 15 41 wew. 116

e-mail:kadry@myszkow.kppsp.gov.pl

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy d/s Organizacyjno – Kadrowych należy:

1) realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej Komendanta Powiatowego;
2) przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w Komendzie Powiatowej w tym Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej;
3) opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Powiatowej;
4) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
5) prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów Komendy Powiatowej;
6) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej;
7) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej;
8) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
9) realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej;
10) organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta
Powiatowego;
11) opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i
wytycznych Komendanta Powiatowego;
12) organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
13) przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Powiatowej;
14) organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej;
15) zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej Komendy Powiatowej.