Kierownictwo JRG

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza

Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej

st.kpt. inż. Mariusz SZCZEPAŃSKI

Telefon: 0-34 313 15 41 wew. 166

e-mail:szczepanski@kppspmyszkow.pl

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej

st.kpt. mgr inż. Michał GÓRECKI

Telefon: 0-34 313 15 41 wew. 166

e-mail: jrg@myszkow.kppsp.gov.pl