OTWP 2016

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

W KP PSP Myszków 4 kwietnia br. odbyły się powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, jak co roku, młodzież biorącą udział w Turnieju wykazała się ogromną wiedzą z zakresu pożarnictwa, najlepsi w poszczególnych kategoriach będą reprezentować nasz powiat na szczeblu wojewódzkim.

Organizatorem przedsięwzięcia był Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Myszkowie.

 

W Turnieju uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całego powiatu. Uczestnicy pisali test, a w następnym etapie odpowiadali na pytania z zestawów, które wylosowali.

 

Wyniki końcowe przedstawiają się następująco:

W kategorii szkół podstawowych :

I miejsce – Bartosz Konopka (SP Koziegłowy);

II miejsce – Karolina Gryl (SP Niegowa);

III miejsce – Piotr Szczepański (Myszków SP 8).

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Adam Kowalczyk (Gimnazjum nr 5 Myszków);

II miejsce –  Sandra Kusaj (Gimnazjum Niegowa);

III miejsce –  Bartosz Noszczyk (Gimnazjum Niegowa).

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych :

I miejsce Aneta Sikora (LO Myszków);

II miejsce Karolina Jankowska (LO Myszków);

III miejsce Patryk Surowiec (ZS Żarki).

 

Nagrody zostały ufundowane przez Zarząd Powiatu.

Finalistom Turnieju wręczyli nagrody Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo i Członek Zarządu Mariusz Morawiec w asyście p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Myszkowie Sergiusza Wiśniewskiego.

Strażacy gratulują wszystkim uczestnikom Turnieju.