Bezpieczne lodowiska 2019

Bezpieczne lodowiska 2019

Komenda Powiatowa PSP w Myszkowie włącza się w organizowaną przez Komendę Główną PSP, akcję „BEZPIECZNE LODOWISKA 2019”, która ma na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie zimowym.

W ramach w/w akcji strażacy KP PSP w Myszkowie włączą się w organizację lodowisk pod następującymi warunkami:

  1. Lodowisko może być przygotowane na terenach, takich jak boisko szkolne, park, ogródek jordanowski, osiedle itp.
  2. KP PSP w Myszkowie udzieli wsparcia w organizacji lodowiska na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu zwanym dalej Zgłaszającym. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę władz samorządowych na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska.
  3. Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie przez Zgłaszającego terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usypaniu band z piasku lub śniegu, ewentualnie ustawienia barierek.
  4. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie lodowiska odpowiada Zgłaszający.