Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka

Poniżej publikujemy wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Informacja na stronie straz.gov.pl