List sekretarza stanu MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego w sprawie dotacji dla OSP

Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu sekretarza stanu MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego w sprawie dotacji dla OSP, który publikujemy poniżej.

Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych