Materiały szkoleniowe

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZ. 1

TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych

TEMAT 2 Służba wewnętrzna. Musztra

TEMAT 3 Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy

TEMAT 4 Drabiny pożarnicze

TEMAT 5 Węże, armatura wodna ,sprzęt do podawania piany

TEMAT 6 Proces spalania, a pożar

TEMAT 7 Zadania strażaków w zastępie

TEMAT 8 Podstawy organizacji akcji gaśniczej

TEMAT 9 Rozwijanie linii zajmowanie stanowisk gaśniczych

TEMAT 10 Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze

TEMAT 11 Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia

TEMAT 12 Działanie w czasie innych miejscowych zagrożeń

TEMAT 13 Łączność bezprzewodowa i alarmowanie

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZ. 2

TEMAT 1 Organizacja ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

TEMAT 2 Rozwój pożaru

TEMAT 3 Taktyka gaszenia pożarów

TEMAT 4 Sprzęt ochrony dróg oddechowych 

TEMAT 5 Ratowniczy sprzęt mechaniczny 

TEMAT 6 Podstawowe zadania strażaków ratowników OSP w czasie działań chemiczno-ekologicznych

TEMAT 7 Elementy pierwszej pomocy

 

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

TEMAT 1 Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny

TEMAT 2 Budowa pojazdów samochodowych

TEMAT 3 Hydrauliczne urządzenia ratownicze

TEMAT 4 Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach

TEMAT 5 Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów

TEMAT 6 Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych

TEMAT 7 Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych

 

SZKOLENIE KIEROWCÓW – KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP

TEMAT 1  Prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego

TEMAT 2 Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych

TEMAT 3 Zasady bezpieczeństwa prowadzenia i ustawiania samochodów pożarniczych

TEMAT 4 Konserwacja i eksploatacja motopomp i autopomp oraz pomp stosowanych w OSP

TEMAT 5 Obsługa techniczna samochodów pożarniczych

TEMAT 6 Konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu

TEMAT 7 Konserwacja i eksploatacja hydraulicznych urządzeń ratowniczych

TEMAT 8 Konserwacja i eksploatacja pił

TEMAT 9 Zasady eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych

TEMAT 10 Łączność i alarmowanie

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP

 

TEMAT 8 Organizacja i funkcjonowanie JOT OSP.

TEMAT 7 Sporządzanie dokumentacji z działań ratowniczych.

TEMAT 6 Organizacja szkoleń doskonalących w OSP

TEMAT 5 Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania.

TEMAT 4 Działania ratownictwa na drodze.

TEMAT 3 Działania gaśnicze.

TEMAT 2 Kierowanie działaniami gaśniczymi.

TEMAT 1 Organizacja ochrony przeciwpożarowej.