Test w komorze dymowej kursu podstawowego strażaków ratowników OSP 2018

Test w komorze dymowej dla kursu podstawowego strażaków ratowników  OSP

W dniu 23 marca 2018 roku o godz. 12.00 ( dla wyznaczonej grupy kursantów ) w CS PSP w Częstochowie odbędzie się test w komorze dymowej stanowiący element szkolenia kursu podstawowego strażaków ratowników OSP, kolejna grup w dniu 24 marca 2018 roku o godz. 8.00

Wyjazd  na zajęcia ( dla wyznaczonej grupy kursantów ) z KP PSP w Myszkowie o godz 11.00 w dniu 23 marca 2018.

Wyjazd  na zajęcia ( dla pozostałej grupy kursantów ) z KP PSP w Myszkowie o godz 07.00 w dniu 24 marca 2018.

Uczestnicy szkolenia w komorze powinni posiadać:

 • aktualny dowód osobisty
 • obuwie sportowe
 • obuwie specjalne ( skórzane lub gumowe)
 • ubranie specjalne (kompletne)
 • hełm
 • rękawice
 • kominiarka
 • sprzęt ochrony górnych dróg oddechowych.

Testy w komorze dymowej przeprowadzony zostanie w aparatach na sprężone powietrze z założoną na twarz maską (bez dostępu powietrza z butli na ćwiczeniach wysiłkowych).

 • Ergometr taśmowy – 800 m z prędkością 8 km/h
 • Młot podciągowy  – 15 podciągnięć – obciążenie 34 kg
 • Ergometr rowerowy – 1 min – obciążenie 200 W
 • Drabina bez końca (ergometr drabinowy) – 15 m
 • Ścieżka dymowa – ćwiczenie polegało na przejściu strażaka ubranego w sprzęt ODO zadymionej trasy na orientację.

Kontakt w sprawie: kpt. inż. Mariusz Szczepański tel. 34 3131541 w. 118 lub 536 057 707