Pozostały sprzęt

Punkt Obsługi Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego

Punkt Obsługi Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego jest miejscem w komendzie, gdzie znajdują się urządzenia służące do wykonywania czynności obsługi i eksploatacji sprzętu OUO. W skład punktu wchodzą: urządzenie do okresowej kontroli masek i aparatów powietrznych Honeywell POSI 3 USB, ultradźwiękowa myjka i suszarnia do masek, a także wysokowydajna sprężarka powietrzna Coltri PRO.

Urządzenia te są niezbędne strażakom do utrzymania ich sprzętu ochronnego w stanie zapewniającym im odpowiednią, niezbędną ochronę.