Komunikat dotyczący szkolenia OSP

KOMUNIKAT

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie do Zarządów Oddziałów: Miejskiego, Miejsko-Gminnych i Gminnych ZOSP RP powiatu myszkowskiego.

Zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez komendantów gminnych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie informuje, że w dniu 26 października (piątek) br. o godzinie 1600 planowane jest rozpoczęcie kursu „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z wykorzystaniem Serwisu Platformy Edukacyjnej”.

Celem szkolenia jest przygotowanie członków Ochotniczych Straży Pożarnych do:

 • nabycia wiedzy i umiejętności przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych, właściwych dla rot w zastępie w ramach wyposażenia własnego jednostki OSP;
 • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych określonych w treściach programu szkolenia;
 • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych podczas powodzi;
 • prowadzenia łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej;
 • kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych.

Spotkanie rozpoczynające szkolenie w trakcie którego każdy z kursantów zaloguje się do systemu e-learningu, odbędzie się w budynku KP PSP przy ulicy Jana Pawła II nr 11 w sali szkoleniowej nr 10 I piętro.

 

Warunki przyjęcia na szkolenie:

 1. Ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat (ksero dowodu osobistego);
 2. Wykształcenie co najmniej podstawowe (system ośmioklasowy) lub gimnazjalne (ksero świadectwa szkolnego);
 3. Zaświadczenia lekarskiego orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie ważne na czas szkolenia,
 4. Orzeczenia komisji lekarskiej lub zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego okresowe badanie lekarskie, aktualne na czas trwania szkolenia*,
 5. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne na czas szkolenia,
 6. Karty szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy*.
 7. Skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy (zgodne z wzorem przesłanym, jako załącznik lub pobrane na stronie komendy).

Termin składania dokumentów do dnia 25.10.2018r. do godziny 1500.

 

Dokumenty dostarczone po terminie lub niekompletne nie będą uwzględniane do zakwalifikowania się w szkoleniu.

 

Kontakt w sprawie kursu:   kpt. mgr inż. Mateusz Nocuń  tel. 34 3131541 w. 167