2019

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

Harmonogram Noworocznego Turnieju Piłki Halowej o Puchar Komendanta Powiatowego PSP 2020

Komunikat dotyczący oszustów

Noworoczny Turniej Piłki Halowej o Puchara Komendanta Powiatowego PSP 2020

List Komendanta Głównego PSP – gen. bryg. Leszka Suskiego z okazji Święta Niepodległości

Uruchomienie platformy e-learningowej „Firefighters Plus”

Powiatowe zawody Służb Mundurowych w wędkarstwie spławikowym 2019

List Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Informacja Sekretarza Stanu – Jarosława Zielińskiego o dodatkowym wsparciu finansowym dla OSP

List Sekretarza Stanu MSWiA w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek OSP” w 2019 roku

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku.

„Godzina W” w KP PSP Myszków

Tour de Pologne amatorów 9.08.2019

Sprawianie i bezpieczne wykorzystanie skokochronów w działaniach ratowniczych – film szkoleniowy

XIII Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę

Podziękowanie dla Prezesa SOKPOL S.A. – Romana Sobczyka

LIST SEKRETARZA STANU MSWiA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO DO DRUHEN I DRUHÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W SPRAWIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ OSP

Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Życzenia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Świąt Wielkanocnych

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Świąt Wielkanocnych

Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Świąt Wielkanocnych

Film promujący kształcenie w Państwowej Straży Pożarnej

Rozstrzygnięcie Turnieju Piłki Halowej o Puchar Komendanta Powiatowego PSP

Rozstrzygnięcie Noworocznego Turnieju Tenisa Stołowego 2019

Obowiązek usuwania śniegu i nawisów lodowych z dachu

Już są! – konkursy kalendarzowe PSP 2019