Kierownictwo

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie

bryg. mgr inż. Sergiusz Wiśniewski

Telefon: 0-34 313 15 41
Fax: 0-34 313 18 25
e-mail: pspmyszkow@katowice.kwpsp.gov.pl
Godziny urzędowania: 7.30 – 15.30

Godziny przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków: każda środa w godz. 14.00 – 16.00 oraz w innych terminach, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie
st. bryg. mgr inż. Sebastian Jurczyk

Telefon: 034-313 15 41
Fax: 034-313 18 25
e-mail: sjurczyk@myszkow.kppsp.gov.pl

Godziny urzędowania: 7.30 – 15.30